× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

ZOZ Tczew

Zespół długoterminiowej opieki domowej dla dzieci i młodzieży - Dział Opieki Długoterminowej

Informacje o komórce

Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy inny niż psychiatryczny

Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna

Zakres świadczonych usług:

  • Zdrowie publiczne


Adres

58-777-66-00
30/ Stycznia 57
83-110 Tczew

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1